Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może uznać za prawidłowo złożone dokumenty w postępowaniu, tj. kopia dokumentów - aktów powołania członków zarządu banku państwowego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracowników banku, których pełnomocnictwa poświadczone notarialnie wykonawca załączył do oferty (pełnomocnictwa te - poświadczone notarialnie - zostały podpisane przez ww. członków zarządu)?

Reasumując, członkowie zarządu banku państwowego upoważnili pracowników banku (których kopie pełnomocnictw zostały poświadczona notarialnie i załączone do oferty) natomiast zamawiający weryfikując czy osoby zostały właściwie umocowane przez wykonawcę (wykonawca nie widnieje w żadnym rejestrze) zażądał dokumentów, z których wynika powołanie tych osób do zarządu wykonawcy (wykonawca przedłożył kopię powołania poświadczoną za zgodność kopii z oryginałem przez pracowników tego banku - którzy zostali upoważnieni przez tych weryfikowanych członków zarządu banku).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?