Czy pracownik akademicki zatrudniony na trzy umowy z jedną uczelnią ma prawo do nagrody jubileuszowej z każdego stosunku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Pracownik zawarł z tym samym pracodawcą trzy stosunki pracy na stanowisku księgowego, nauczyciela akademickiego i strażnika. Pracodawca ten był dla podwładnego drugim miejscem pracy. Przed zatrudnieniem u tego pracodawcy pracownik pracował w innych zakładach pracy, w tym wystąpiły u niego równoległe okresy zatrudnienia u różnych pracodawców, np. na politechnice i w tym samym czasie w zakładzie komunalnym.

Czy staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej obliczany odrębnie dla każdego stosunku pracy należy zsumować?

Czy doliczać cały staż pracy przed aktualnym zatrudnieniem do każdego z trzech stosunków pracy bez względu na to, że poszczególne umowy o pracę nie były zawierane kolejno?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX