Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownicy zatrudnionej na umowę o pracę na czas nieokreślony, która przebywa na urlopie macierzyńskim, należny wypłacić dodatek stażowy?

Pracownikowi temu pracodawca wypłaca dodatek stażowy obok w pełnej wysokości, nie wliczając do podstawy zasiłku chorobowego. W regulaminie wynagradzania jest zapis: "Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego."

Odpowiedź, jaką pracodawca otrzymał od ZUS, brzmiała: "taka sama zasada dotyczy urlopu macierzyńskiego, jeżeli dodatek stażowy na macierzyńskim nie będzie wypłacany obok, wówczas należy go wliczyć do podstawy do tych miesięcy, z których podstawa była ustalona jeżeli w tamtym okresie pracownik miał dodatek stażowy."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?