Czy pracownicy wydziału ochrony środowiska mogą pobierać próbki nawiezionych na grunt osadów ściekowych przeznaczonych do rolniczego wykorzystania i przekazywać te próbki do WIOŚ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 maja 2023 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Czy upoważnieni przez burmistrza pracownicy wydziału ochrony środowiska i straży miejskiej mogą podczas wykonywanych czynności służbowych pobierać próbki nawiezionych na grunt osadów ściekowych przeznaczonych do rolniczego wykorzystania i innych odpadów oraz przekazywać te próbki do WIOŚ?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej i na jakich warunkach?

Czy nie będzie to skutkowało podważeniem wyników badań i zastosowanych sankcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX