Czy pracownicy szkoły, w której funkcjonuje stołówka ponoszą pełny koszt przygotowania posiłku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gimnazjum prowadzona jest stołówka szkolna. Z obiadów korzystają uczniowie i nauczyciele. Uczeń płaci 3 zł za jeden - tylko wsad do kotła. Nauczyciel ma ustaloną cenę za jeden obiad 6 zł w tym: wsad do kotła 3 zł i wykalkulowany koszt przygotowania 3 zł.

Na czym powinna polegać kalkulacja kosztu przygotowania obiadu?

Czy dobrze postępujemy? Jakie są podstawy prawne dotyczące wyżej opisanego problemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX