Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z powodu likwidacji zakładu pracy trwają zwolnienia grupowe, niektórzy ze zwalnianych pracowników osiągnęli wiek emerytalny w lipcu i po rozwiązaniu umów o pracę, czyli od 1 grudnia deklarują, że przejdą na emeryturę. Czy przysługują im dwie odprawy pieniężne? Czy w związku z tym mają tu zastosowanie przepisy regulaminu wynagradzania zakładu pracy, który brzmi następująco: "W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na emeryturę, pracownikowi któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy". Czy pracownik powinien otrzymać nagrodę jubileuszową? Czy powinni oni dostarczyć decyzję z ZUS-u o przyznaniu emerytury czy wystarczy informacja o osiągnięciu wieku emerytalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?