Czy pracownicy OPS muszą posiadać upoważnienie do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach prowadzonych postępowań gromadzą dokumenty. Dokumenty często muszą być kserowane i dołączane do akt sprawy, np. decyzja o przyznaniu emerytury, potwierdzenia zapłaconych rachunków. Kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Czy pracownicy OPS muszą posiadać upoważnienie do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dokumenty te pozostają w aktach sprawy, nie są wysyłane poza siedzibę Ośrodka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX