Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica obsługi - sprzątaczka po długiej chorobie zamierza z dniem 1.09.2017 r. przejść na emeryturę, ponieważ nabyła uprawnienia emerytalne. Czy może prosić dyrektora o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 31.08.2017 r., czy konieczne jest złożenie wypowiedzenia? Czy odchodząc na emeryturę na mocy porozumienia stron będą jej przysługiwały wszystkie świadczenia? Chodzi o odprawę emerytalną i wypłatę nagrody jubileuszowej, która przypada jej na 26.09.2017 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?