Czy pracownicy objęci przestojem ekonomicznym mogą korzystać z prawa do urlopu na żądanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownicy objęci przestojem ekonomicznym zgodnie z art. 15g ust. 6 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) mogą korzystać z urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z zawartym porozumieniem podczas przestoju pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy i na każde wezwanie pracodawcy powinien się stawić w pracy.

Co w przypadku zgłoszenia tzw. urlopu na żądanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX