Czy pracownicy można wliczyć lata pracy w gospodarstwie rodziców do pracowniczego stażu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szłyk Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel urodzony w 1962 r. dostarczył nam dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców (zeznania 2 świadków, zaświadczenie z Urzędu Gminy i zaświadczenie o zameldowaniu w danym czasie w tym gospodarstwie). Praca była wykonywana od 14 lipca 1978 r. do 31 sierpnia 1981 r. oraz od 1 lipca 1982 r. do 31 sierpnia 1982 r. w charakterze domownika, jako praca stała nie związana z rolnikiem stosunkiem pracy. W tym samym czasie pracownica uczęszczała najpierw do liceum ogólnokształcącego oddalonego od miejsca zamieszkania o 4 km. Zaznaczam jeszcze, że pracownica nie przejęła tego gospodarstwa (było ono prowadzone przez jej brata do 1991 r., który to otrzymał notarialnie gospodarstwo od rodziców). W dniu 1 lutego 2007 r. brat pracownicy odsprzedał jej notarialnie 2,0665 ha. W związku z tym nasuwa się pytanie:

Czy pracownicy można wliczyć ww. lata pracy w gospodarstwie rodziców do pracowniczego stażu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX