Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurkowska-Zeidler Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarząd banku spółdzielczego, chcąc umożliwić pracownikom wydawanie klientom umów rachunku zawieranych w placówkach filialnych (poza Centralą będącą siedzibą zarządu) zaraz po ich podpisaniu, udzielił pracownikom pełnomocnictwa do podpisywania umów rachunku (nie do reprezentowania banku!) w imieniu zarządu banku. W umowie jako reprezentacja banku wpisanych jest zgodnie ze statutem dwóch członków zarządu, natomiast podpisanie umowy dokonywane jest przez dwóch upoważnionych pracowników banku poprzez umieszczenie przez nich pod pieczątką firmową banku swoich podpisów pod pieczątką "Pełnomocnik zarządu".

Czy pracownicy mogą podpisywać umowy w imieniu zarządu banku, którego dwóch członków jest wymienionych w umowie w reprezentacji banku, czy muszą mieć również pełnomocnictwo do reprezentowania banku i podpisywać umowy jedynie przez nich reprezentowane?

Czy właściwa jest dla banku spółdzielczego praktyka stosowana w bankach komercyjnych polegająca na tym, że:

- umowa zawierana jest pomiędzy danym bankiem (bez wymieniania reprezentacji) a klientem;

- umowę podpisuje jednoosobowo pracownik banku zawierający umowę

i w tym przypadku jakie umocowanie posiada ten pracownik?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację