Czy pracownicy, która urodziła dziecko w listopadzie 2017 r. w Wielskiej Brytanii przysługuje 9 dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego, które zostały wprowadzone dnia 26.04.2023 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownicy, która urodziła dziecko w listopadzie 2017 r. w Wielskiej Brytanii przysługuje 9 dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego, które zostały wprowadzone dnia 26.04.2023 r.?

Na dzień urodzenia dziecka pracownica podlegała pod system ubezpieczeń społecznych w Wielkiej Brytanii, gdyż tam wykonywała pracę przed porodem. Pracownica w Wielkiej Brytanii wykorzystała tylko płatną część urlopu macierzyńskiego, a do Polski wróciła w 2020 roku i od tego czasu opłaca składki w Polsce.

Czy w tej sytuacji pracownica może ubiegać się o urlop rodzicielski w Polsce, a jeśli jest taka możliwość to ewentualnie jakie dokumenty pracownica powinna przygotować?

Dodatkowo, obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim (na drugie, młodsze dziecko), który chce przerwać celem skorzystania z urlopu rodzicielskiego na starsze dziecko przed zakończeniem roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Czy w tej sytuacji mają zastosowanie zasady koordynacji zabezpieczenia społecznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX