Czy pracownicy brokera zatrudnieni na umowę o pracę, przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlegają wyłączeniu z postępowania z uwagi na fakt, że broker jako firma otrzymuje wynagrodzenie od firm ubezpieczeniowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zawarła umowę z brokerem ubezpieczeniowym na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na ubezpieczenie mienia. Na mocy przedmiotowej umowy gmina zamierza udzielić pełnomocnictwa brokerowi na przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania. Członkami komisji przetargowej będą m.in. pracownicy bokera.

Czy pracownicy brokera zatrudnieni na umowę o pracę, przygotowujący i przeprowadzający postępowanie podlegają wyłączeniu z postępowania (art. 56 ust. 2 pkt 3 p.z.p.) z uwagi na fakt, że broker jako firma otrzymuje wynagrodzenie od firm ubezpieczeniowych?

W jaki sposób gmina ma traktować brokera ubezpieczeniowego?

W jaki sposób należy interpretować występowanie konfliktu, o którym mowy ww. wymienionym artykule mając na względzie usługi świadczone przez firmy brokerskie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX