Czy pracownica zatrudniona w dziale finansowym może odbyć 3-miesięczną praktykę absolwencką na postawie umowy trójstronnej z uczelni w firmie X?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowska Paula
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownica zatrudniona w dziale finansowym na podstawie umowę o pracę może w tym samym czasie odbyć 3-miesięczną praktykę absolwencką na postawie umowy trójstronnej z uczelni w firmie X?

Jak sporządzić listę obecności - dwie listy, w tym jedną dla pracodawcy z tytułu umowy o pracę, a drugą z tytułu praktyki dla uczelni?

Kierunek studiów: finanse i rachunkowość.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX