Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Drzewiecka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 185 k.p. pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Czy pracownica powinna przedkładać pracodawcy każdorazowo zaświadczenie od lekarza, że w danym dniu miała badania lekarskie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?