Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 lipca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Pracownia Geodezyjna, działa jako samorządowa jednostka budżetowa w mieście na prawach powiatu, której zadaniem statutowym jest m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) – dalej u.P.g.k., a także wykonywanie nieodpłatnie prac geodezyjnych dla macierzystego samorządu (w ramach przyznanych etatów pracowniczych - art.11 u.P.g.k.).

Czy Pracownia winna naliczać i dokonywać zapłaty za wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego (art.12 ust. 3 u.P.g.k. w związku z art. 40a ust. 1 u.P.g.k.), skoro jest finansowana z budżetu miasta będącego jednocześnie gminą i powiatem, mając na względzie, że wpływy są dochodami własnymi budżetu powiatu (art. 41b ust. 2a u.P.g.k.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?