Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca złożył wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Pracodawca jest właścicielem, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pomiędzy pracodawcą, a młodocianym została podpisana umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego na okres 36 miesięcy. Młodociany zdał egzamin w dniu 31.08.2022 r. i otrzymał świadectwo czeladnicze z Izby Rzemieślniczej w zawodzie cukiernik. Pracodawca zatrudnia osobę, która posiada wszystkie kwalifikacje jako instruktor praktycznej nauki zawodu. Pracodawca jest małym przedsiębiorcą, wykonuje pracę na własny rachunek, ma doświadczenie zawodowe ponad 10 letnie, ma ukończony kurs pedagogiczny oraz ukończone liceum z tytułem technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Czy ww. przypadku pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika? Czy ww. pracodawca jest rzemieślnikiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX