Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika za okres kształcenia wynoszący 36 miesięcy? - OpenLEX

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika za okres kształcenia wynoszący 36 miesięcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w dniu 11.05.2019 r., natomiast młodociany pracownik rozpoczął naukę teoretyczną w szkole branżowej I stopnia dopiero 1.09.2019 r. Pracodawca spełnia warunki uprawniające do dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika określone w art. 122 ustawy Prawo oświatowe, a młodociany zdał prawidłowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Czy pracodawcy należy się dofinansowanie za okres od dnia rozpoczęcia nauki w szkole (01.09.2019 r.) do dnia zdania egzaminu/zakończenia praktyki zawodowej czy również za ww. okres obowiązujący w umowie tj. od 11.05.2019 r. do dnia 1.09.2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX