Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego? - OpenLEX

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2019 r.

PYTANIE

01.12.2017 została zatrudniona pracownica, która posiadała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w okresie od 30.03.2016 do 31.03.2018 r. Przy zatrudnieniu pracownicy został spełniony efekt zachęty, jednak w okresie od 01.12.2017 do 31.03.2018 r. nie były składane wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń 21.02.2019 r. pracownica przedstawiła orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (symbol 05-R, niepełnosprawność istnieje od: nie da się ustalić, ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od: 03.12.2018). Czy w takim przypadku przysługuje pracodawcy dofinansowanie do wynagrodzeń? Jeśli tak, to za jaki okres? (Wynagrodzenia wypłacane są na rachunek bankowy, pozostałe koszty płac regulowane sa w terminie).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX