Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma A na dzień 31 maja 2014 r. zatrudniała 300 osób. Z dniem 1 czerwca 2014 r. 100 pracowników firmy A (na podstawie art. 231 § 1 k.p) zostało przejętych przez firmę B, a z dniem 1 lipca 2014 r. tych samych 100 pracowników zostało przejętych przez firmę C. Firma A na dzień 31 maja 2014 r. posiadała niewykorzystane środki Zakładowego Funduszu Socjalnego z lat poprzednich tj. 10000 zł oraz naliczone, lecz nieprzekazane na konto funduszu środki za rok 2014 w wysokości 10000 zł. Dnia 31 maja 2014 r. pracodawcy A i B podpisali porozumienie, że do dnia 10 grudnia 2014 r. środki ZFŚS (za lata poprzednie oraz rok bieżący) zostaną przekazane za pracowników, którzy zostali przejęci.

Czy pracodawcom A i B przysługiwało prawo do ustalenia daty przekazania środków na dzień 10 grudnia 2014?

Czy w związku z faktem, że pracownicy zostali przejęci przez firmę C od firmy B skutkuje tym, że pracodawcy Ci również powinni podpisać porozumienie w sprawie przekazania środków ZFŚS za 100 przejętych pracowników wskazując termin np. 15 grudnia 2014?

Czy istnieje konieczność korekty kosztów odpisów stosownie do lat, w których były naliczane i obciążyły koszty pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?