Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika powinien otrzymać pracodawca, który kształcił młodocianego od 10.10.2016 r. do 09.10.2019 r., młodociany zdał egzamin w dniu 30.08.2019 r.? Pracodawca nie jest rzemieślnikiem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację