Czy pracodawca wprowadzając ruchomy czas pracy ma obowiązek uchwalić go w formie obwieszczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy i nie ma obowiązku do uchwalenia regulaminu pracy. W zakładzie pracy obowiązuje dobowa (8 godzin) i tygodniowa (40 godzin) norma czasu pracy oraz ruchomy czas pracy. W praktyce pracownik świadczy pracę 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, zapis o ruchomym czasie pracy ma charakter profilaktyczny.

Czy pracodawca wprowadzając ruchomy czas pracy ma obowiązek uchwalić go w formie obwieszczenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access