Czy pracodawca w treści skierowania na badania profilaktyczne powinien określić stanowisko pracy na jakie ma zostać... - OpenLEX

Czy pracodawca w treści skierowania na badania profilaktyczne powinien określić stanowisko pracy na jakie ma zostać oddelegowany pracownik powracający po długotrwałej chorobie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik po długotrwałej chorobie (zasiłek rehabilitacyjny) ma zamiar wrócić do pracy. Do tej pory pracował na stanowisku montera, ale ze względu na zmiany organizacyjne w spółce chcielibyśmy go oddelegować na 3 miesiące do działu jakości, gdzie jest wakat i sprawdzić czy daje sobie tam radę. Pracownik ma dużą ilość urlopu zaległego do wykorzystania i bezpośrednio po chorobie chcemy aby wykorzystał 27 dni urlopu. W związku z powyższym nie chcemy w obecnej chwili go delegować ponieważ okres, w którym pracownik będzie faktycznie pracował w dziale jakości radykalnie nam się skróci - chcemy to zrobić bezpośrednio po powrocie z urlopu. Czy kierując pracownika na badania lekarskie mogę od razu wpisać mu zakres prac na nowym stanowisku, czy po powrocie ze zwolnienia lekarskiego zrobić mu badania z zakresem montera i wykonać je jeszcze raz kiedy pracownik wróci z urlopu i zostanie mu zmieniony zakres obowiązków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX