Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie zatrudniającym 445 pracowników działają 3 organizacje związkowe:

1. NSZZ "Solidarność" zrzeszający 74 członków (pracowników zatrudnionych na umowę o pracę),

2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii zrzeszający 22 członków (pracowników zatrudnionych na umowę o pracę),

3. Międzyzakładowy Polski Związek Ratowników Medycznych zrzeszający 11 członków (9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę).

Pytanie 1. Czy pracodawca sam może uznać, że związek zawodowy NSZZ "Solidarność" jest związkiem reprezentatywnym?

Pytanie 2. Czy pracodawca przy ustalaniu zmian regulaminu wynagradzania lub regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien ustalać zmiany tylko z jednym związkiem reprezentatywnym NSZZ "Solidarność", czy ze wszystkimi trzema działającymi u danego pracodawcy?

Pytanie 3. Jeżeli pracodawca ma obowiązek ustalenia zmian w regulaminie wynagradzania lub regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze wszystkimi trzema organizacjami związkowymi, to czy musi być wspólnie uzgodnione stanowisko? Czy wystarczy stanowisko związku reprezentatywnego NSZZ "Solidarność"?

Pytanie 4. Czy w przypadku zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika konieczna jest konsultacja związkowa wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zawartej na czas nieokreślony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?