Czy pracodawca, u którego zatrudniony jest pracownik będący strażakiem ochotnikiem w sytuacji, w której w godzinach pracy, ten... - OpenLEX

Czy pracodawca, u którego zatrudniony jest pracownik będący strażakiem ochotnikiem w sytuacji, w której w godzinach pracy, ten pracownik wyjeżdża do akcji i doznaje wypadku podczas trwania tej akcji, poniesie jakiekolwiek konsekwencje z tytułu wypadku pracownika w godzinach pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca, u którego zatrudniony jest pracownik będący strażakiem ochotnikiem w sytuacji, w której w godzinach pracy, ten pracownik wyjeżdża do akcji i doznaje wypadku podczas trwania tej akcji, poniesie (pracodawca) jakiekolwiek konsekwencje z tytułu wypadku pracownika w godzinach pracy?

Czy w tej sytuacji przepisy art. 12 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych nakazujące pracodawcy udzielić pracownikowi czasu wolnego, zwalniają pracodawcę z odpowiedzialności za wypadek swojego pracownika w godzinach pracy, ponieważ realizując zadania, jako strażak ratownik OSP był nieobecny w pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX