Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak pracodawca - właściciel firmy znajdujący się na terenie, na którym firma zewnętrzna wykonuje zadania, może mieć pewność, że osoby wykonujące prace posiadają wszystkie uprawnienia?

Dla przykładu firma zewnętrzna wykonuje prace spawalnicze na wysokości.

Czy właściciel firmy, na terenie której wykonywane są ww. prace ma obowiązek sprawdzić uprawnienia do ich wykonywania (np. zezwolenie do wykonywania prac na wysokości czy uprawnienia spawalnicze)?

Jeżeli tak, czy może przechowywać kopię takich dokumentów?

Często w dokumentach takich widnieją dane osobowe.

Jeżeli nie, jak mieć pewność, że prace te będą wykonywane prawidłowo?

Czy można wymagać od wykonawcy oświadczenia potwierdzającego, że spełnia on wszystkie wymagania prawne?

Czy takie oświadczenie jest wystarczające?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację