Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przeniesienie nauczyciela mianowanego a zwolnienie z Funduszu Pracy. Nauczycielka w kwietniu 2018 r. urodziła dziecko i wykorzystała urlop macierzyński i rodzicielski u pracodawcy A. Następnie sama wnioskowała w sierpniu 2019 r. o przeniesienie jej do innej placówki (B) od dnia 01.09.2019 r. Nauczycielka ta, w placówce A była uprawniona do zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy aż do maja 2021 r. Skoro to przejście nauczyciela mianowanego jest razem z całą teczką osobową i w późniejszym czasie za cały okres zatrudnienia u pracodawcy A i B łącznie to pracodawca B będzie wystawiał świadectwo pracy, to czy to zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy w ZUS też możemy traktować jak przeniesienie i może być kontynuowane o pracodawcy B?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?