Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica firmy uczęszcza na naukę języka niemieckiego. Firma nauczająca wystawiła fakturę za kurs języka. Do faktury dołączona jest zawarta umowa o nauczanie jerzyka obcego pomiędzy firmą nauczającą a pracownicą. Podczas kontroli biegły zakwestionował niniejsza fakturę, twierdząc, że dodatkowo należy zawrzeć umowę pomiędzy firmą a pracownikiem.

Jak to wygląda w świetle prawa?

Czy należy zawrzeć jeszcze jedną umowę, tak jak twierdzi biegły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację