Czy pracodawca powinien zawiadamiać również organizację związkową w sprawie indywidualnych pracowników zanim wręczy pracownikowi indywidualne wypowiedzenie zmieniające warunków płacowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca wypowiedział warunki płacowe wszystkim pracownikom i zawiadomił o tym zakładowe organizacje związkowe. Zakładowa organizacja związkowa nie wyraziła zgody na pogorszenie warunków płacowych wszystkich pracowników.

Czy pracodawca powinien później zawiadamiać również organizację związkową w sprawie indywidualnych pracowników, zanim wręczy pracownikowi indywidualne wypowiedzenie zmieniające warunków płacowych?

Każdy pracownik otrzymał indywidualne wypowiedzenie zmieniające, ale bez powiadomienia o tym wcześniej organizacji związkowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy