Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sklepie wielobranżowym pracownica miała, w jednym z tygodni, przyjść do pracy od 8 czerwca 2015 r. do 13 czerwca 2015 r. Za 13 czerwca 2015 r. (sobotę) wyznaczono jej dzień wolny 18 czerwca 2015 r. Jednak od 16 czerwca 2015 r. przedłożyła zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy do połowy lipca (ciąża).

Czy za sobotę należy zapłacić jej dodatkowo z tej racji, że nie zdążyła wybrać za nią dnia wolnego?

Pracownicy pracują po 8 godzin dziennie, często 6 dni w jednym tygodniu i cztery w kolejnym. Płaca zasadnicza według umowy minimalna 1750 zł brutto. Grafik ustalany jest na cały miesiąc z góry i jest podany do wiadomości pracownikom. W tym przypadku nie wprowadzano żadnych zmian. Czasami jednak jest konieczność modyfikacji grafiku.

Jak wtedy należałoby postąpić w opisanym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?