Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca poinformował pisemnie Zakładowe Związki Zawodowe o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy było ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, polegających na stawieniu się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu. Związki Zawodowe zaproponowały, żeby pracownik sam złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w celu uniknięcia zwolnienia dyscyplinarnego. Pracodawca przychylił się do tej propozycji i umowa została rozwiązana na zasadzie porozumienia stron z dniem 23 października 2015 r. Po kilku dniach od tej daty do kadr zostało dostarczone zwolnienie lekarskie tego pracownika z datą niezdolności do pracy od 23 października 2015 r. Za ten dzień zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe. W dniu 27 lipca 2016 r. kadry otrzymały wniosek od tego pracownika o przyznanie odprawy rentowej. Do wniosku zostało dołączone orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, a niezdolność ta powstała z dniem 23 października 2015 r.

Czy w takim przypadku należy wypłacić odprawę rentową, skoro pracownikowi groziło zwolnienie dyscyplinarne i rozwiązanie stosunku pracy nie było spowodowane stanem zdrowia pracownika?

Czy do wniosku powinna zostać dołączona decyzja o przyznaniu renty, a nie tylko orzeczenie lekarza orzecznika ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?