Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W październiku 2017 roku pracodawca wyznaczył dzień wolny za 11 listopada 2017 roku w dniu 27.12.2017 roku. Jak się to odnosi do pracowników przebywających w dniu 27.12.2017 roku na urlopie dla poratowania zdrowia? czy pracodawca powinien uznać, że dzień wolny został zapewniony, mimo że pracownik korzysta w tym czasie z urlopu dla poratowania zdrowia? Jeden z pracowników przebywa na tym urlopie od września 2017 i będzie z niego korzystał do marca 2018 roku, czyli był na urlopie dla poratowania zdrowia w momencie wyznaczenia dnia wolnego przez pracodawcę. Drugi pracownik korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia od listopada 2017 roku i będzie na nim przebywał do maja 2018 roku, ale o urlop ten wystąpił z wnioskiem do pracodawcy dopiero w listopadzie br. tj. po wyznaczeniu przez pracodawcę dnia wolnego za 11 listopada 2017 roku. Pracownik ten w dniu wyznaczania dnia wolnego przebywał na zwykłym urlopie wypoczynkowym, natomiast wcześniej na długotrwałym zwolnieniu lekarskim tzn. nie ma go w pracy od kilku miesięcy nieprzerwanie.Czy w przypadku obu pracowników pracodawca powinien uznać, że dzień wolny został zapewniony, czy w przypadku drugiego pracownika pracodawca powinien wydłużyć urlop dla poratowania zdrowia o jeden dzień w 2018 roku lub przerwać odbywanie tego urlopu w systemie na ten jeden dzień i wpisać "odbiór dnia wolnego za 11 listopada" oraz kontynuować go od 28 grudnia 2017 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?