Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piętka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy każda praca w polu elektromagnetycznym należy do prac szczególnie niebezpiecznych?

Spawacz obsługuje spawarkę w pomieszczeniu do tego przeznaczonym - SPAWALNI, badania środowiska pracy wykazały występowanie stref ochronnych pola EM.

Czy w myśl rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 331) pracodawca powinien uznać wszystkie prace spawaczy?

Czy ma możliwość nie zakwalifikowania pracy spawacza jako prace szczególnie niebezpieczne?

Czy dotyczy to tylko wyznaczonych stref ochronnych, w których znajduje się operator, obsługa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?