Czy pracodawca powinien uwzględniać premię w wynagrodzeniu urlopowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik miał wyliczane wynagrodzenie urlopowe i ma wątpliwości co do podstawy, od której wyliczane było wynagrodzenie za czas przebywania na urlopie i nieuwzględnianie przez jego pracodawcę kwoty comiesięcznej premii wliczanej co miesiąc do jego dochodu. Premia ta jest wypłacana w innym terminie niż wynagrodzenie (w danym miesiącu za miesiąc poprzedni), niemniej jednak stanowi ona wraz z wynagrodzeniem podstawę opodatkowania. Zgodnie z § 6 pkt 1 rozporządzenia MPiPS z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcia.

Czy pracodawca miał prawo nie uwzględniać premii przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego?

Czy inspekcja pracy może dochodzić odsetek za zwłokę w niewypłacaniu wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access