Czy pracodawca powinien udostępnić organizacji związkowej informacje o beneficjentach ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska -Górecka Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W urzędzie obowiązuje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulamin uzgodniony był z przedstawicielem załogi i w myśl art. 9 ustawy Kodeks pracy stanowi źródło prawa pracy. Zgodnie z regulaminem Funduszu, Komisja Socjalna opiniuje wnioski. Członkowie Komisji Socjalnej zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. Z końcem 2021 roku zawiązała się w starostwie zakładowa organizacja związkowa. Pracodawca wystąpił do organizacji związkowej z propozycją zmiany regulaminu w zakresie oddelegowania ich przedstawiciela do prac w komisji, jednakże związki zawodowe nie wyraziły chęci brania udziału w pracach komisji. Dodatkowo w dniu 8 kwietnia 2022 r. starosta , jako pracodawca, podpisał z przedstawicielem zakładowej organizacji związkowej uzgodnienie poddziału środków z ZFŚS na poszczególne świadczenia socjalne. W uzgodnieniu określone zostały również limity środków oraz wskazanie, iż : - świadczenia pieniężne – wysokość kwot , zostanie ustalona na podstawie dodatkowych uzgodnień; - dofinansowanie integracja pracowników limit 10000 zł – wydatkowanie wymaga dodatkowych uzgodnień; - pożyczki mieszkaniowe limit do 8000 zł – każdy wniosek wymaga akceptacji ze strony związkowej. Zakładowa organizacja związkowa wniosła o zmianę regulaminu (w chwili obecnej trwają uzgodnienia), a także wskazała pięć osób, które powinny być upoważnione do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na podstawie i zgodnie z delegacją art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych. Z uwagi na fakt, iż regulamin Funduszu nie zawiera postanowień w odniesieniu do współpracy z organizacją związkową, a wnioski opiniowane są przez Komisję Socjalną, starosta kierując się zasadą minimalizacji danych osobowych udostępnił przedstawicielom związków zawodowych zanonimizowane wnioski o pożyczkę mieszkaniową.

Czy stanowisko pracodawcy jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX