Czy pracodawca powinien skierować na badania profilaktyczne pracownika, który przedkłada orzeczenie o niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony w zadaniowym czasie pracy przyniósł zaświadczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 2 miesiące przez uzyskaniem orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracownik przeszedł kontrolne badania lekarskie w związku z jego długotrwałą nieobecnością z powodu choroby.

Czy w takiej sytuacji konieczne jest wysłanie pracownika na wcześniejsze badania okresowe, skoro został dopuszczony przez lekarza do pracy po długotrwałej chorobie na podstawie badań kontrolnych, gdy nie miał jeszcze orzeczonego stopnia niepełnosprawności?

Czy możliwe jest dalsze zatrudnianie pracownika z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zadaniowym systemie czasu pracy?

Jeżeli tak, czy wystarczy tylko zmienić zakres zadań, aby dopasować je do zmniejszonego do 7h wymiaru czasu pracy, który pracownikowi przysługuje od momentu przedstawienia orzeczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX