Czy pracodawca powinien przerwać zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy i udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z pracownikiem w maju 2024 r. został rozwiązany stosunek pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (kończy się więc 31 sierpnia 2024 r.). Pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Stan jego urlopu to 20 dni za 2023 r. i 18 dni za 2024 r. (proporcjonalnie do okresu zatrudnienia).

Czy pracodawca może wysłać pismo do pracownika, że wysyła go w czasie trwania tego wypowiedzenia na urlop wypoczynkowy w wymiarze 38 dni, tj. 18 dni za 2024 r. i 20 dni zaległego?

Co zrobić, jeśli list nie zostanie odebrany lub zostanie odebrany już w czasie, kiedy już rozpoczął się termin urlopu wyznaczony przez pracodawcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX