Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca przedłożył: świadectwo dojrzałości - Liceum - technik handlowiec; świadectwo o ukończeniu kursu pedagogicznego w roku szkolnym 2005/2006 wystawione przez Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli - niepubliczną placówkę doskonalenie nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim wpisaną do rejestru Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 24.05.1999 r. pod numerem 5/NPN/99 (program kursu 150 godzin dydaktycznych: społeczny sens edukacji, mechanizmy zachowań, planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych i wychowawczych, cele nauczania, planowanie pracy dydaktycznej). Czy pracodawca ma odpowiednie kwalifikacje do nauczania w zawodzie sprzedawca a zwłaszcza czy kurs pedagogiczny jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?