Czy pracodawca po wypowiedzeniu układu zbiorowego pracy musi dokonać zmian indywidualnych umów o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy dużym zakładem pracy - mamy 260 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W zakładzie pracy działają trzy organizacje związkowe reprezentujące pracowników. Od 1994 roku objęci jesteśmy zakładowym układem zbiorowym pracy, który zawarty jest na czas nieokreślony. W zakładowym układzie zbiorowym pracy jest zapis, iż układ można wypowiedzieć z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Czy jeżeli pracodawca nie może dojść do porozumienia ze związkami zawodowymi co do zmiany istniejącego układu zbiorowego pracy i sam wypowie istniejący układ, to może w zakładzie pracy nie być układu zbiorowego pracy?

W układzie zbiorowym pracy są zapisy regulujące wypłaty między innymi dodatków stażowych dla pracowników (które pracodawca chce zlikwidować), wypłaty nagród jubileuszowych oraz zasady wypłaty 3-miesięcznych odpraw emerytalno-rentowych. Podpisując z pracownikiem umowy o pracę w treści umowy jest postanowienie: "pracownikowi przysługują uprawnienia zawarte w układzie zbiorowym pracy..." W związku z tym jeżeli wypowiemy układ co należy zrobić, aby nie wypłacać pracownikom dodatków stażowych.

Czy każdemu pracownikowi należy wręczyć wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzieć warunki płacy i zaproponować nowe warunki płacowe zgodnie z art. 42 k.p.? Jeżeli tak, to kiedy należy takie wypowiedzenie wręczyć pracownikowi - c zy w momencie wypowiedzenia układu zbiorowego pracy, czy dopiero po okresie wypowiedzenia układu?

Czy w wypowiedzeniu zmieniającym warunki płacowe dla pracownika, należy jako przyczynę wypowiedzenia podać wypowiedzenie układu zbiorowego pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX