Czy pracodawca odpowiada za spełnienie wymogów wynikających z przepisów BHP w przypadku pracy w domu? - OpenLEX

Czy pracodawca odpowiada za spełnienie wymogów wynikających z przepisów BHP w przypadku pracy w domu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca wydał polecenie wykonywania przez pracowników pracy zdalnej w związku z COVID-19. Stan ten trwa od marca 2019r. i będzie trwał nadal. Pracodawca zapewnia każdemu pracownikowi laptopa do pracy w domu i telefon służbowy, jeśli tego wymaga stanowisko.

1. Czy w przypadku pracy zdalnej (nie telepracy), pracodawca jest zobowiązany zagwarantować biurko/krzesło pracownikowi do pracy w domu?

2. Czy pracodawca odpowiada za spełnienie wymogów wynikających z przepisów BHP w przypadku pracy w domu? Jak pracodawca może się zabezpieczyć przed ewentualna kontrolą PIP w tym zakresie?

3. Czy pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi koszty poniesione przez pracownika na zużytą do pracy energię elektryczną? Jeśli tak jak te koszty wyliczyć? W jakiej formie dokonywać ich wypłaty (czy mają one charakter "ekwiwalentu")? Czy koszty te mogą stanowić podstawę zwolnienia od podatku i składek ZUS? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX