Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sobieska Maria
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie produkcyjnej planowane są podwyżki dla pracowników fizycznych związanych bezpośrednio z produkcją. Kryterium zastosowanym do zróżnicowania kwoty podwyżki jest staż pracy. W związku z tym, iż obecnie kilka osób znajduje się na długich, kilkumiesięcznych zwolnieniach lekarskich, dyrektor chce aby dla tych osób nie było przyznanych podwyżek, ponieważ nie przyczyniają się oni obecnie do produktywności firmy a co za tym idzie do wykonania planu produkcji.

Czy możliwe jest wykluczenie takich właśnie pracowników z planowanych podwyżek, ze względu na ich długą absencję? Czy możliwe jest zastosowanie jakiegoś innego kryteria, które umożliwiłoby pracodawcy przyznać podwyżki tylko dla tych pracowników, którzy rzeczy nie przebywają na długich zwolnieniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?