Czy pracodawca musi utworzyć ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo w grudniu 2020 przekroczyło zatrudnienie 50 pracowników w przeliczeniu na etaty. W dniu 1 stycznia 2021 zatrudnionych pracowników było 53,50 (w przeliczeniu na etaty). W poprzedzających latach pracodawca zatrudniał pracowników w przedziale co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników. W 2013 pracodawca zawarł postanowienie w regulaminie wynagradzania zapis dot. nietworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W 2013 było zatrudnionych ok. 30 pracowników. Po roku 2013 pracodawca nie aktualizował regulaminu wynagradzania. W związku z przekroczeniem 50 pracowników pracodawca nie ponowił zapisów nietworzenia ZFŚS. Czy pracodawca powinien (był zobowiązany) utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX