Czy pracodawca może zwolnić pracownika, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem zakaz prowadzenia pojazdów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła zatrudnia pracownika na umowę o pracę na czas nieokreślony, na pełny etat jako konserwatora i kierowcę. Pracownik ten jadąc po wpływem alkoholu został zatrzymany przez patrol policji. Wskutek zaistniałego zdarzenia stracił uprawnienia kierowcy.

Czy w takim przypadku szkoła może rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 3) wskutek utraty uprawnień?

Czy jednak w takim przypadku należy zatrudnić prawnika na pół etatu jako konserwatora, gdyż stracił on uprawnienia kierowcy, natomiast do jego zadań należy również praca konserwatora?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access