Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który długotrwale przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywał już 182 dni na zwolnieniu lekarskim. Następnie przychodził do pracy ponad 1 miesiąc. Ponownie zaczął chorować i przebywa na zwolnieniu lekarskim (choruje już prawie dwa miesiące). Ma obecnie nieobecność usprawiedliwioną niepłatną.

Jak długo pracownik może przebywać na zwolnieniu lekarskim niepłatnym?

Jaki jest wymiar okresu usprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Czy w takich okolicznościach można pracownika zwolnić?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Pracownik nie składał żadnych dokumentów do ZUS.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access