Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Konserwatorzy pełniący swoje obowiązki na basenie zatrudnieni są w równoważnym czasie pracy w godz. 7.00-19.00 i 19.00–7.00, maksymalnie 12 godz. na dobę. Okres rozliczeniowy – 2 miesiące. Dla rozliczenia czasu pracy konserwatorów tworzony jest harmonogram pracy, który zawiera czas, w którym ich obecność w zakładzie pracy jest niezbędna, a także urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie i inne nieobecności w pracy. Natomiast oprócz tego wyznaczone są dla każdego pracownika dyżury z dokładnym określeniem dat i godzin dyżuru, w którym pracownik pozostaje w pogotowiu do pracy, związanym z prawdopodobieństwem wystąpienia awarii na basenie. Terminy dyżurów planowane są najczęściej w czasie niedziel, sobót lub innych dni, w których przewiduje się, że pracownik może częściowo pozostawać w pogotowiu do pracy. Na koniec dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego wykonywane jest rozliczenie godzin dla każdego pracownika. Zawiera ono ilość godzin nominalnych, rozliczenie godzin z harmonogramu, ilość godzin nocnych, ilość godzin dyżuru, także oświadczenie pracownika, że podczas dyżuru nie podejmował pracy. Godziny dyżuru płacone są ze stawki osobistego zaszeregowania.

Czy wolno planować podział czasu pobytu pracownika w zakładzie na: czas pracy i czas dyżuru? (czas dyżuru związany jest z koniecznością pobytu pracownika w zakładzie z powodu możliwości wystąpienia awarii)

Przykład: pracownik jest w zakładzie od 7.00 do 19.00 i ma wyznaczony dyżur w godzinach 8.00 – 18.00, a wykonywanie prac w godz. 7.00-8.00 i 18.00-19.00. Obecność pracownika na dyżurze podyktowana jest możliwością wystąpienia awarii lub podjęcia nagłych niezbędnych czynności – wówczas godziny te zostaną wliczone do czasu pracy (po pisemnym oświadczeniu pracownika o konieczności podjęcia pracy).

Czy w dniu, w którym planowany jest dyżur, w harmonogramie powinien być uwzględniony łączny czas pracy i czas dyżuru, (który jest wyznaczony w tabeli "dyżur zwykły") czy tylko czas pracy?

Czy do działu kadr i płac wystarczy przekazać na koniec miesiąca uaktualniony harmonogram (zawierający ilość godzin: przepracowanych, dyżuru, nieobecności z powodu choroby i innych nieobecności)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?