Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wyjątkowo do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na pracownika złożył pracodawca. który zgodnie z art. 23 u.p.i.p. żąda powołania lekarza psychiatry, lekarza internisty i neurologa. Skarga dotyczy niewywiązywania się z obowiązków pracowniczych przez pracownika.

Czy pracodawca może złożyć skargę na pracownika i jakie obowiązki ma w tym zakresie Państwowa Inspekcja Pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?