Czy pracodawca może zgodzić się rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, jeśli pracownik jako przyczynę wskazuje te niedotyczące pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zamierza dokonać zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Pracownik będący w okresie ochronnym (3 lata przed emeryturą) chciałby na mocy porozumienia stron rozwiązać stosunek pracy (jako przyczynę zwolnienia chciałby, aby wskazać z przyczyn niedotyczących pracownika).

Czy pracodawca może zgodzić się na takie rozwiązanie stosunku pracy?

Jakich formalności powinien dokonać pracodawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX