Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zapis w regulaminie wynagradzania spółki z o.o. jest nadal obowiązujący i zgodny z przepisami k.p.?

"1. Pracodawca może zawrzeć z przedstawicielem załogi porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów regulaminu wynagradzania, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową spółki.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 nie może obowiązywać dłużej niż przez okres 3 lat."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację