Czy pracodawca może zawrzeć umowę zlecenie z pełnoletnim uczniem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń (pełnoletni) w trakcie nauki w technikum wykonuje prace w ramach umowy zlecenie. W trakcie trwania tej umowy planowane jest wykonywanie praktyk przez okres jednego miesiąca od poniedziałku do piątku, a w soboty wykonywanie umowy zlecenie. W umowie ze szkołą jest wskazanie, że praktyki są bezpłatne.

Czy jeśli chcielibyśmy zapłacić za praktyki, to powinniśmy odnieść się do wysokości stawki z umowy zlecenie (nie może być niższa niż minimalna stawka z umowy zlecenie tj. 27,70 zł/godz. brutto?

Jaki powinien być tytuł przychodu z tych praktyk?

Jakie informacje powinny być zawarte w umowie o świadczenie tych praktyk, czy powinna być to umowa ze szkołą czy firma może bezpośrednio z uczniem zawrzeć umowę o płatne praktyki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX