Czy pracodawca może zawiesić funkcjonowanie ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zatrudniający ponad 300 pracowników, który utworzył ZFŚS i dokonał odpisu na ten fundusz w maju 2023 chciałby zrezygnować z dalszego finansowania ZFŚS z powodu niepewnej sytuacji rynkowej. W firmie nie funkcjonują związki zawodowe, pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, a przedstawiciele załogi wybrani zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy regułami wyrazili zgodę na zawieszenie dokonywania dalszych odpisów na ZFŚS. Pracodawca wydał zmieniony regulamin wynagradzania, w którym wskazał, że zawiesza tworzenie ZFŚS w roku 2023 oraz 2024.

Czy zawieszenie tworzenia ZFŚS jest legalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX